Moje selo

Moje misli samo tebi lete,
oj Micije ja sam tvoje djete.

Selo moje sanjam tvoju zoru,
staru majku gledam na prozoru.

Majka ceka da je zelja mine,
da mi kaze dobro jutro doso sine.


Autor: Pero Corkovic (Marin), Hrvatska