Feste

2004 Vojnici

2005 Austrija

2005 G. Bogicevci

2006 Sv. Anto u Micijama

2006 Austrija

2006 Micije/Okucani

2006 Svicarska

2007 Austrija

2007 Voloder

2007 Sursee

2008 Sv. Anto u Micijam