Pavic

Joso Pavic

sin od Franje i Ruze (rodj. Kurtovic)